Získali sme nový certifikát za bezpečnostné služby

Chránime objekty a osoby, zaisťujeme ochranu na verejných podujatiach, monitorujeme objekty cez pult centrálnej ochrany (PCO) a spolupracujeme so záchrannými zložkami. Naše bezpečnostné služby boli ocenené certifikátom systému manažérstva súkromných bezpečnostných operácií podľa medzinárodnej normy ISO 18788. Bezpečnostné služby poskytujeme od roku 2011 a našich zamestnancov nájdete už na celom Slovensku.

 

V spoločnosti AMG Security máme skúsenosti so všetkými činnosťami, ktoré zabezpečuje súkromná bezpečnostná služba (SBS). V tomto období premýšľame aj nad rozšírením našej ponuky o detektívne služby.

Začínali sme so strážením administratívnych budov. Aj preto tvoria väčšinu zamestnancov v našich bezpečnostných službách vrátnici, pochôdzkari, informátori na recepcii, strážnici pri vstupnej rampe. Máme strážnikov so špeciálne cvičenými strážnymi psami, ktorí zvyšujú kvalitu a efektivitu bezpečnostných služieb. Klientom poskytujeme aj strážnikov so zbraňami a máme vybudovanú sieť zásahových jednotiek na celom Slovensku. 

Bezpečnostné služby a kamerový systém

Akémukoľvek objektu vieme kompletne navrhnúť aj zrealizovať kamerový systém. Pokiaľ už klient má kamerový systém, môžeme ho prebrať do správy, vylepšiť, urobiť servisné zásahy. Keď preberáme objekt do správy, urobíme revíziu a následne, ak treba, aj reinštaláciu. Keď preberáme zodpovednosť za funkčnosť a správne nastavenia bezpečnostných systémov, musíme si byť absolútne istí, že fungujú z nášho hľadiska a z hľadiska bezpečnosti tak, ako majú.

Kamerový systém objektu buď obhospodaruje niekto, kto je na danom objekte a kamery sú vyvedené priamo tam, alebo sú objekty, ktoré majú kamery vyvedené k nám na pult centrálnej ochrany. Tam ich nepretržite monitorujú naši pracovníci. Na pulte centrálnej ochrany (PCO) dostávajú strážnici aj hlásenia o poplachoch. Ku každému objektu majú podrobné údaje a presne vedia aj to, kedy sa tam už nemajú pohybovať ľudia. Podľa toho reagujú na jednotlivé poplachy. Je to zložitý systém práce, pretože je špecifický pre každý objekt. Rovnako, pre každý objekt platia individuálne pokyny ako reagovať v prípade určitých situácií. Na miesto je potom možné, napríklad, poslať zásahovú jednotku alebo konrétne záchránné zložky. Keď sa zistí, že je objekt narušený, robí sa súčinnosť podľa okolností. Zásadne sa volá štátna polícia, a potom ďalší, podľa konkrétneho prípadu a podľa potreby.

Bezpečnostné služby aj cez PCO

Klient má možnosť objednať si napojenie na PCO (pult centrálnej ochrany). V prípade narušenia objektu je vyslané zásahové vozidlo. Keď sa orientujeme podľa sídla spoločnosti AMG Security, tak najbližšie máme PCO a zásahovú jednotku vo Vlkanovej. Je to na pol ceste medzi Zvolenom a Banskou Bystricou a dané stanovište pokrýva práve tieto dve mestá. Monitorovanie objektov cez PCO zabezpečujeme na celom Slovensku a službu vieme poskytnúť v každom meste.

Verejné podujatia a bezpečnostné služby

Na krátkodobé a aj pravidelné verejné podujatia alebo súkromné akcie zabezpečujeme jednak strážnu službu, aj osobnú ochranu osôb. Zaujímavou skúsenosťou tohto druhu bolo koncertné turné Paľa Haberu a skupiny Team. Zastrešovali sme strážnou službou celoslovenské koncertné turné, robili sme im doprovod, vrátane osobnej ochrany. Na každom koncerte sme mali nasadených od 35 do 50 ľudí bezpečnostnej služby.

Strážnik poskytuje súčinnosť

V prípade potreby je povinnosťou strážnikov kontrolovať aj zamestnancov na danom objekte. Strážnik poskytuje súčinnosť, keď ho k tomu vyzve zamestnávateľ, napríklad kontrolujúci alkohol u svojich zamestnancov, alebo pri osobných prehliadkach. Súčinnosť strážnej služby so záchrannými zložkami je dôležitá v prípade evakuácie budovy, alebo veľkého množstva ľudí z verejného podujatia.

Pri všetkých objektoch sú evakuačné postupy upravené v špeciálnej smernici, podľa ktorej sa potom postupuje. Strážnik alebo vrátnik v administratívnej budove musí ovládať evakuačné postupy pre daný objekt, aby vedel ako má postupovať.

 

Bezpečnostné služby a kvalita poskytovateľa

Dôkazom, že máme zavedenú určitú kvalitu, ktorej sa držíme je certifikácia. Ide predovšetkým o ustálené postupy. Častokrát certifikáciu vyžadujú aj verejní  obstarávatelia. Zároveň certifikácia nahrádza aj interné smernice. Ako napríklad, pre SBS bolo predpísané vypracovanie 30 stranového dokumentu.

Spoločnosť AMG Security má osvojený systém manažérstva súkromných bezpečnostných operácií, systémy environmentálneho manažérstva, manažérstva informačnej bezpečnosti, systémy manažérstva kvality, energetického manažérstva, manažérstva BOZP, systém manažérstva proti korupcii, systém manažérstva služieb. Zároveň každého strážnika, a dodržiavanie týchto systémov, kontroluje objektový manažér. Každý objekt má prideleného objektového manažéra, ktorý operatívne rieši vzniknuté situácie, potreby klienta i zamestnancov. Každý objektový manažér sa zodpovedá už priamo vedeniu firmy.