Bezpečnostné služby

V spoločnosti AMG Security máme skúsenosti s presnými a striktnými pravidlami bezpečnosti v štátnej a verejnej správe, ako aj s rôznorodými požiadavkami jednotlivých súkromných klientov. Sme schopní posktovať bezpečnostné služby v akomkoľvek rozsahu na celom území Slovenskej republiky. 

 

PONÚKAME BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY:

 • denné a nočné stráženie a monitorovanie objektov a zabezpečovacích systémov
 • kontrola vstupu osôb a vozidiel do objektov
 • služby osobného strážcu
 • dohliadanie na dodržiavanie verejného poriadku na podujatiach
 • ochrana majetku a osôb pri preprave
 • audit bezpečnostných riešení objektov
 • inštalácia a reinštalácia kamerových a poplašných systémov
 • správa bezpečnostných systémov
 • Pult centralizovanej ochrany (PCO)
 • vedenie predpísanej dokumentácie
 • bezpečnostné poradenstvo pre obchodné centrá a predajne

 

KOHO PONÚKAME pre bezpečnostné služby:

 • strážnici
 • pochôdzkari
 • recepční, informátori, vrátnici
 • strážnici so zbraňou
 • strážnici so strážnymi psami
 • zásahová jednotka so zásahovým vozidlom
 • strážnici pri pulte centrálnej ochrany (PCO)
 • objektoví manažéri
 • velitelia objektov
 • technici zodpovední za správny chod a nastavenia technológií zabezpečovacích a monitorovacích systémov

 

KDE POSKYTUJEME bezpečnostné služby:

 • administratívne budovy
 • banky
 • hotely a ubytovacie zariadenia
 • zdravotnícke zariadenia
 • obchodné centrá a predajne
 • priestory potravinárskej výroby
 • priemyselné prevádzky
 • logistické sklady
 • stavby a staveniská
 • jednorázové a pravidelné verejné podujatia
 • koncertné turné
 • súkromné spoločenské akcie
 • v teréne podľa potrieb pohybu chránenej osoby

 

NA VÝBERE ZAMESTNANCOV NÁM ZÁLEŽÍ!

Vyberáme si zamestnancov predovšetkým na základe ich skúseností a referencií, ktoré sa dajú overiť. Zisťujeme, čo má potencionálny zamestnanec profesionálne za sebou. Na osobnom pohovore si overíme ako vie osoba komunikovať, ako vystupuje, reaguje. Všetci prijatí zamestnanci strážnej služby musia mať preukaz odbornej spôsobilosti, potrebné previerky, musia byť zdravotne spôsobilí a bezúhonní.

Jednotlivým klientom priraďujeme našich zamestnancov podľa individuálnych požiadaviek klienta s prihliadnutím na odbornú aj ľudskú stránku strážnika. Rôzne umiestnenia si vyžadujú inú osobnosť aj schopnosti.

Prácu strážnikov kontroluje objektový manažér alebo veliteľ objektu. Každý objekt má prideleného objektového manažéra a ten operatívne rieši vzniknuté situácie. Objektový manažér sa zodpovedá priamo vedeniu firmy AMG Security.

 

 

Bezpečnostné služby prepájame s technológiami.

Väčšinou používame kamerové systémy HIKVISION a technológie JABLOTRON alebo PARADOX.

 

 

Naše bezpečnostné služby sú certifikované v oblastiach:

 • systém manažérstva súkromných bezpečnostných operácií (ISO 18788)
 • systémy environmentálneho manažérstva (ISO 14001)
 • systémy manažérstva informačnej bezpečnosti (ISO 27001)
 • systémy manažérstva kvality (ISO 9001)
 • systémy energetického manažérstva (ISO 50001)
 • systémy manažérstva BOZP (ISO 45001)
 • systém manažérstva proti korupcii (ISO 37001)
 • systém manažérstva služieb (ISO 20000-1)