Upratovacie služby

Zameriavame sa na klientov s požiadavkami väčšieho rozsahu, a to na území celej Slovenskej republiky. Sú to predovšetkým administratívne budovy a kancelárske priestory, priemyselné priestory a zariadenia potravinárskej výroby. Dlhodobo patríme k trom najväčším firmám poskytujúcich upratovacie služby v našom domovskom Banskobystrickom kraji.

 

PONÚKAME AJ BALÍK SLUŽIEB:

 

Všetky tieto služby môžu mať naši klienti od jednej firmy – AMG Security, na ktorú sa dokážu spoľahnúť. Nepotrebujú komunikovať s rôznymi dodávateľmi a riešiť rôznorodé právne vzťahy. My im zabezpečíme vďaka kooperácii našich tímov efektívnejšiu komunikáciu a fungovanie všetkých procesov, plánovanie a kontrolu kvality služieb.

 

AKO ZABEZPEČUJEME UPRATOVACIE SLUŽBY

Kým prvá upratovačka nastúpi k nášmu klientovi, predchádza tomu zložitý proces zapracovávanie klientových požiadaviek a prípravy zmluvy, technické a personálne zabezpečenie upratovacích služieb, zaškolenie zamestnakýň a zamestnancov.

 1. Potrebujeme poznať požiadavky klienta:

 • o upratovanej ploche
 • o materiáloch a povrchoch
 • o špecifických požiadavkách na čistiace prostriedky, dezinfekciu, vône a doplnkový hygienický materiál
 • o ročných/ mesačných/ týždenných/ denných zadaniach
 • o časových intervaloch, kedy je potrebné/možné upratovať
 • o rozsahu kontaktu upratovačiek so zamestnancami a návštevníkmi objektu
 1. Vyberáme vhodné zamestnakyne:

  Upratovacie služby AMG Security

 • upratovacie služby zabezpečujú u klienta väčšinou ženy – upratovačky
 • kontakty na potenciálne zamestnankyne získavame prevažne odporučeniami, až v druhom rade inzerujeme nábor nových zamestnankýň. Podstatné sú pre nás skúsenosti s profesionálnym upratovaním veľkých priestorov.
 • naše kľúčové požiadavky sú spoľahlivosť, zodpovednosť, dochvíľnosť, základné hygienické návyky z domu a slušné správanie. V niektorých prípadoch je potrebná aj istá miera profesionálneho vystupovania na pracovisku klienta. Je dôležité, aby sme si tieto vlastnosti uchádzačky o zamestnanie vedeli aj overiť z minulých pracovných skúseností.
 • svoju bezúhonnosť musia pred nástupom do zamestnania preukázať výpisom z registra trestov
 1. Zaškolenie zamestnankýň:

 • každá nová upratovačka, alebo zamestnankyňa po zmene miesta výkonu práce, dostane inštrukcie od svojho nadriadeného – objektového manažéra a tiež písomný harmonogram všetkých svojich povinností, termínov a požiadaviek na kvalitu práce
 1. Kontrola a komunikácia s objektovým manažérom:

 • upratovačka je viazaná presnými postupmi, ktoré o.i. umožňujú odkontrolovať vykonanie práce
 • jej prácu kontroluje objektový manažér a je zodpovedný za napĺňanie požiadaviek klienta, pre ktorého upratovacie služby poskytujeme. Objektový manažér prijíma pripomienky klienta a dohliada na ich zapracovanie do upratovacích služieb.
 1. Stabilná upratovačka pre daný objekt:

 • k jednotlivým klientom sú pridelené stále zamestnankyne, ktoré presne poznajú svoje povinnosti a požiadavky klienta. To znamená, že u klienta sa nestriedajú rôzne upratovačky. Len vo výnimočných prípadoch, preradíme obzvlášť dobré zamestnankyne, ktoré sa špeciálne osvedčia, k VIP klientom.

 

Upratovacie služby zabezpečujeme použitím širokej škály profesionálnej chémie, profesionálnych nástrojov a hygienických potrieb. Technické vybavenie si vyberáme od značiek LAVOR a KÄRCHER.

 

 

Naše upratovacie služby sú certifikované v oblastiach:

 • systémy environmentálneho manažérstva (ISO 14001)
 • systémy manažérstva informačnej bezpečnosti (ISO 27001)
 • systémy manažérstva kvality (ISO 9001)
 • systémy energetického manažérstva (ISO 50001)
 • systémy manažérstva BOZP (ISO 45001)
 • systém manažérstva proti korupcii (ISO 37001)
 • systém manažérstva služieb (ISO 20000-1)