Technická správa budov

S upratovaním a strážením idú ruka v ruke aj iné činnosti, ktoré vieme zabezpečiť pre našich klientov, najmä vo veľkých objektoch. S každou z týchto služieb máme skúsenosti a poskytujeme ich doplnkovo našim klientom:

 

KOMPLEXNÝ SERVIS NÁJOMNÝCH VZŤAHOV

  • Potrebujete zabezpečiť nájomné zmluvy na mieru, dohliadať na dodržiavanie zmluvných záväzkov a ich prípadné vymáhanie? Zabezpečíme všetko, čo súvisí s kontaktom s vašimi nájomníkmi a ich využívaním vášho objektu.

PRÁVNE ZASTUPOVANIE

  • Potrebujete právnika pre vytvorenie zmlúv, posúdenie záväzkov, riešenie sporov a podobne? Naši právnici, skúsení v tejto oblasti, sú k dispozícii aj pre našich klientov.

KONTROLA PLNENIA ZMLÚV

  • Máte zmluvy so svojimi nájomníkmi a iné zmluvy súvisiace s využívaním a spravovaním vášho objektu, ale nestíhate kontrolovať ich plnenie a dohliadať na nápravu stavu? Aj tieto činnosti patria do portfólia našich služieb, s ktorými máme skúsenosti.

OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV NA PREVÁDZKU

  • Zdá sa vám, že vám peniaze pretekajú pomedzi prsty a myslíte si, že by ste na službách facility managementu vedeli ušetriť, ale neviete ako? Vďaka našim skúsenostiam v tejto oblasti a s veľkými objektmi, vieme veľmi presne a efektívne naplánovať jednotlivé činnosti v súlade s cieľovým rozpočtom.

KONTROLA & SERVIS BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV

  • Chceli by ste kamerový systém a iné bezpečnostné systémy? Kamerový systém môžeme objektu kompletne navrhnúť aj zrealizovať. Existujúce systémy preberáme do správy po revízii. Ak je to potrebné, vieme kamerový systém vylepšiť, urobiť potrebné servisné zásahy. Naši technici sa zaručujú, že pri preberaní objektov do správy, garantujeme funkčnosť a správne nastavenia bezpečnostných systémov.

OPRAVY & ÚDRŽBA MAJETKU

  • Unikajú vám drobné poruchy a strácate priveľa času hľadaním vhodných udržbárov pre jednotlivé činnosti? Naši objektoví manážeri vedia popri strážnikoch a upratovačkách skoordinovať aj činnosti údržbára. A vďaka širším znalostiam objektu dohliadať na kvalitu opráv a kontrolovať pravidelnú údržbu.

ZÁHRADNÝ SERVIS & ZIMNÁ ÚDRŽBA

  • Máte veľký areál náročný na udržiavanie, čistenie, kosenie? Naša technika je pripravená v lete i v zime, aby sme zaistili bezpečie a čistotu aj v exteriéroch našich klientov. Či už ide o nasadenie traktora na odhŕňanie snehu v areále klienta alebo o pravidelné letné kosenie a záhradný servis.