Naše služby

Upratovacie služby

Naša spoločnosť poskytuje komplexné upratovacie služby, pre firmy a subjekty štátnej správy. Pri poskytovaní služieb využívame systém manažérstva kvality ISO 9001:2015, systémy enviromentálneho manažérstva ISO 14001 a systém informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001.   

Bezpečnostné služby

Zabezpečujeme vonkajšiu a vnútornú ochranu objektov, preventívnu ochranu objektov, osobnú ochranu 24 hodín denne, výkon strážnej služby so psom, ochranu majetku a osôb na verejne prístupnom mieste a pri preprave, zabezpečenie poriadku na mieste zhromažďovania osôb a vypracovanie plánu ochrany. 

MONITOROVANIE OBJEKTOV

Prostredníctvom bezpečnostných a kamerových systémov monitorujeme budovy, priemyselné areály, domy, kancelárie, obchodné priestory a zabezpečujeme výjazdy zásahových skupín v prípade narušenia chránených objektov. 

PREVEROVANIE ÚROVNE KVALITY ZABEZPEČENIA FYZICKEJ OCHRANY OBJEKTOV

Súčasťou ochrany majetku je pravidelnosť preverovania úrovne kvality zabezpečenia fyzickej ochrany objektov objednávateľa, predovšetkým pravidelnosť vykonávania kontrol pripravenosti strážnikov a plnenie ich povinností vyplývajúcich z výkonu strážnej služby, materiálno-technického vybavenia objektov a vedenie predpísanej dokumentácie.

Technická správa budov

 • komplexný servis nájomných vzťahov
 • právne zastupovanie
 • kontrola plnenia zmlúv
 • optimalizácia nákladov na prevádzku
 • vymáhanie pohľadávok
 • zabezpečenie zmlúv na dodávku energií
 • elektroinštalácia
 • údržba plynu, vody, kanalizácie a kúrenia
 • osvetlenie
 • údržba vzduchotechniky a klimatizácie
 • kontrola a servis bezpečnostných systémov 
 • požiarna ochrana 
 • stavebné práce
 • opravy a údržba majetku
 • záhradný servis
 • zimná údržba

Poistenie 

Ponúkame Vám nadštandardné služby a kompletný servis pri poistení Vášho majetku a podnikania.